Groot RMO Techniek
RMO | Melkweg | Fritom
Groot RMO Techniek Opmeer
Werkplaats Tel nr: 0226-355078
Storingstelefoon: 06-53350740
info@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek Waddinxveen
Tel nr: 06-53350741
waddinxveen@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek - Friesland
Mobile werkplaats
Storingstelefoon: 06-46090762
Metaalunie
Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie voorwaarden.

Project Melkweg | Fritom

Periode: mei 2020

In opdracht van Burg Service hebben wij de nieuwe RMO van Melkweg | Fritom in bedrijf gesteld. Groot RMO Techniek heeft de elektronische componenten, pneumatische componenten, het datasysteem en het monstername apparaat aangesloten. Na het afronden van de werkzaamheden door Burg Service en Groot RMO Techniek is de RMO geijkt en wordt deze begeleid tijdens de eerste rit.

Melkweg|Fritom verzorgt de gehele logistiek van het vervoer van rauwe melk van veehouder naar fabriek.

Ons wagenpark is up to date, voorzien van de modernste registratieapparatuur en boordcomputers. Onze opleggers hebben een laadvermogen tot 36 ton voor een continue en optimale melkaanvoer bij zuivelpro­ducenten.

We bewaken voor onze klant de eerste kwaliteitscontrole. Onze chauffeurs zijn bevoegde monsternemers in de zin van de landbouwkwaliteitswet. Op basis van deze monstername bepalen ze of de rauwe melk van de veehouder ingenomen kan worden

Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek
Foto's
Groot RMO Techniek